சினிமா செய்திகள்

WHATSAPP செயலியில் எழுதிய எழுத்தை எப்படி BOLD , ITALIC ஆக்குவது. தவறான வார்த்தைகளை எப்படி STRIKE செய்வது விவரம் இதோ.

WHATSAPP பயன்படுத்துவோரின் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து கொண்டு இருக்கிறது. WHATSAPP நிறைய சேவைகள் இருந்தாலும் ஒரு சில சேவைகள் தெரியாமல் போய்விடுகிறது.

எழுத்தை ITALIC செய்ய:

நாம் எழுதிய எழுத்துக்கு முன்னும் பின்னும் இந்த குறியீடை _ போட வேண்டும் .

எழுத்தை அடிக்க வேண்டும் இதை செய்யுங்கள்:

நாம் எழுதிய எழுத்திற்கு முன்னும் பின்னும் இந்த குறியீட்டை ~ போட வேண்டும் .

Related Posts